Rozhovor s rolferom Yurim Korecom
Text_Zuna Vesan Kozánková_ 2011

Aj napriek tomu, že so svojim telom v praxi denne pracujem, či už ako tanečnica alebo terapeutka, a snažím sa ho používať tým najprirodzenejším a teda najzdravším spôsobom, často som sa v minulosti ocitla ako zakliata v určitých pohybových vzorcoch. Tie mi spôsobovali napätia, bolesti a zbytočné opotrebovanie určitých častí tela. Mnohé z nefunkčných pohybových vzorcov sa zakódovali ešte v detstve a ja som hľadala metódu, ktorá by ich dokázala zmeniť. Do uší sa mi dostal názov ROLFING a podvedome som tušila, že to je to pravé. Najprv som o ňom prečítala niekoľko kníh a súbežne hľadala terapeuta v mojom okolí. Na Slovensku a ani v Česku sa mi to nepodarilo, takže som celú sériu ošetrení absolvovala v zahraničí. Dnes však máme prvého certifikovaného „rolfera“ aj na Slovensku! Je ním Juraj Korec, s ktorým sme urobili tento rozhovor, ktorý vás do Rolfingu zasvätí.

Zuna: ROLFING® Štrukturálna integrácia – čo si pod týmto pojmom môže predstaviť bežný smrteľník?

Yuri: Predstavte si elastickú sieťovanú tašku naplnenú rôznym ovocím. Ak chcete tašku položiť tak, aby nespadla, potrebujete ovocie zoskupiť tak, bolo vyvážené. Taška stojí a vy môžete vidieť rovnomerný tlak ovocia na ňu. Aj keď je tento príklad len veľmi zjednodušenou analógiou nášho tela v gravitácii, znázorňuje základný koncept metódy štrukturálnej integrácie. Americká biochemička Dr. Ida Rolfová vyvinula v minulom storočí dotykovú terapeutickú metódu ROLFING®. Pomocou dotykovej manipulácie hĺbkových spojivových tkanív – „fascií“ a navodzovaním efektívnejších koordinačných vzorcov obnovuje prirodzené vyváženie tela v gravitácii.

Zuna: Čo sú fascie a akú úlohu v tele a v tejto integrácií zohrávajú?

Yuri: Fascie – spojivové tkanivo, sa na základe súčasných výskumov považuje za orgán, ktorý prepája všetky časti ľudského tela. Je to biela hmota s rozdielnou mierou pružnosti a štruktúrou vlákien pripomínajúca hustú pavučinu. Prepája a zároveň rozdeľuje telo na funkčné jednotky, formuje jeho celkovú štruktúru a tvar. Táto hmota je súčasťou všetkých telesných sústav a nazýva sa „fasciálna sieť“. Jednou z charakteristík fasciálnej siete je, že sa neustále mení a prispôsobuje v závislosti od individuálnych požiadaviek našich tiel a gravitácie. Na určité fyzické stresy reaguje produkovaním materiálu, ktorého úlohou je posilniť stabilitu tela. Často krát nadmerná produkcia tohto materiálu znižuje pružnosť fasciálnej siete a následne pohyblivosť. A zníženie pohyblivosti tela negatívne ovplyvňuje jeho vyváženie, pohybovú koordináciu a vôbec celkové fungovanie organizmu, vrátane dýchania, trávenia, jeho psychickej a emocionálnej rovnováhy.

Zuna: S akými štruktúrami teda ROLFING okrem fascií pracuje?

Yuri: Sú to kosti, svaly, kĺby, šľachy, väzivá, ale aj orgány. Koncept metódy ROLFING je postavený na novom pohľade na anatómiu. Jednotlivé časti tela nefungujú oddelene, tak ako je to nakreslené v anatomických atlasoch. To sú len „orientačné mapy“. Napríklad dýchanie nie je len pohyb hrudného koša a pľúc, zahŕňa pohyb celej chrbtice a orgánov v brušnej dutine. Keď stojíme a rukou si na nose posunieme okuliare vyššie, nie je to len akcia jedného, či dvoch svalov. Prv než ruku vôbec dvihneme, zapoja sa svaly lýtok, aby sme kvôli zmene vyváženia tela nepadli dopredu. Aj takáto jednoduchá akcia si vyžaduje oveľa komplexnejšie zapojenie celého organizmu ako sa na prvý pohľad zdá.

Zuna: Čo všetko môže teda ROLFING pomôcť dnešnému človeku vyriešiť?

Yuri: Jedným z cieľov metódy ROLFING je odstrániť fyzické nepohodlie, navodzuje rovnováhu s gravitáciou. Zbavuje telo neefektívnych, namáhavých pohybových návykov a pomáha navodiť nové – efektívnejšie, ľahšie. Takto je telo schopné využiť svoj potenciál naplno. ROLFING ovplyvňuje funkciu ľudského organizmu ako celku. Rozvíja jeho schopnosť flexibilne reagovať na nové situácie na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni. Prínosom terapeutického procesu je efektívne vyvážené telo bez pocitu stuhnutosti, bez bolesti a chronického stresu, výrazné zlepšenie dýchania, ľahkosť v pohybe, citlivejšia telesná vnímavosť, prispôsobivosť v sociálnom kontexte.

Zuna: Čo si možno predstaviť pod pojmom „efektívnejšie pohybové vzorce“?

Yuri: Všetci máme zaužívané určité pohybové vzorce. Napr. keď vstávame zo stoličky, nerozmýšľame nad tým ako to robíme. Urobíme to automaticky, jednoducho sa postavíme. Každý z nás sa ale postaví trochu inak. Spôsobov ako tento jednoduchý pohyb vykonať je veľké množstvo. Niektoré z nich sú menej efektívne v zmysle záťaže pohybového systému. Efektívnejší koordinačný vzorec je teda taký, ktorý využíva mechaniku tela v interakcii s gravitáciou tak, aby telo čo najmenej zaťažoval, teda aby ho čo najmenej opotreboval. Pohyb môže mať neuveriteľnú ľahkosť, keď fungujeme v súlade s gravitáciou.

Zuna: Gravitačná sila, ťah smerom dolu, nás v našom vertikálnom postoji vystavuje permanentnému vyvažovaniu – neustálej činnosti určitých svalov. Čo vlastne gravitáciou získavame a čím nás „zaťažuje“?

Yuri: Nech robíme čokoľvek, naše telo je v neustálej interakcii s gravitáciou. Gravitačné sily sa priamo podieľajú na tvare a funkčnosti ľudského organizmu. V tomto zmysle je gravitácia faktom, ktorý nemôžeme hodnotiť kladne, alebo záporne. Gravitácia jednoducho je. Faktom tiež je, že naše telo je zostrojené tak, aby efektívne a zdravo fungovalo práve v závislosti od gravitácie. Presnejšie povedané, naše telo sa od začiatku rozvíja za určitých podmienok – kyslík, výživa, pohyb, gravitácia. Ktohovie, ako by vyzeralo ľudské telo, keby sa vyvíjalo v beztiažovom stave a nepotrebovalo by dýchať.

Zuna: Spomínal si, že ROLFING môže pomôcť aj prispôsobivosti v sociálnom kontexte? Ako?

Yuri: Predstavte si, že sa ocitnete v nepríjemnej výmene názorov so šéfom alebo partnerom. Ste si vedomý toho, ako sa v takejto situácii zmení váš dych? Ako sa zmení postavenie vášho tela a napätie v určitých svalových partiách? Určite ste zažili únavu, stuhnutú šiju a plytké dýchanie po dni plnom podobných situácií. Sú to opäť automatické reakcie, vzorce, ktoré môžu fungovať efektívnejšie. Navodená citlivejšia telesná vnímavosť a rozpoznanie efektívnejších vzorcov vám pomôžu v stresových situáciách reagovať uvoľnenejšie.

Zuna: Čo si možno predstaviť pod pojmom „citlivejšia telesná vnímavosť“? Mám pocit, že väčšina ľudí tento pojem vôbec nepozná a už vôbec nepoužíva.

Yuri: Keď zatvoríte na chvíľu oči a „započúvate sa“ do svojho tela, čo všetko ste schopný vnímať? Dych? Ktoré časti tela sú do tejto akcie zapojene? Ako vnímate tie časti tela, ktoré sa nezdajú súčasťou dýchania? Naše telo je plné senzorických vnemov. Neustále snímame teplotu, tlak, bolesť, pohyb, svetlo, zvuk… Citlivejšia telesná vnímavosť neznamená byť zahltený vnemami. Znamená to, byť v kontakte so svojim telom, teda so sebou samým. V kontexte dnešnej kultúry sa často telo vníma ako nástroj. Ako auto alebo telefón, ktorý používame. Snažíme sa o telo starať ako o auto. Keď máme problém s kolenom, nevnímame ho ako svoj problém, ale ako „problém v kolene“. Akoby to koleno nebolo naše, ale nejaká súčiastka, ktorú treba vymeniť, opraviť. Telo je ale iný koncept. Vyzerá a funguje tak, ako sa pohybujeme, reagujeme, dýchame… Telo nie je len môj nástroj, moje telo som ja.
Ľudia sú schopní vnímať väčšinou len bolesť. Tento spôsob komunikácie tela s nami je asi najvýraznejší a najpriamejší. Vtedy potrebujeme naozaj konať, aby sme bolesť odstránili.

Zuna: Do akej miery môže ROLFING pomôcť odstrániť bolesti zapríčinené napríklad svalovými spazmami? Ako dlho účinok v tele zostane?

Yuri: Metóda ROLFING funguje v koncepte procesu a nie v koncepte jednorazovej „opravy“. ROLFING vníma telo ako celok. Svaly nie sú oddeleným systémom, súčiastkou, ktorú môžme vymeniť za novší typ. Počas celého terapeutického procesu pracujeme s klientom na uvoľnení nežiaduceho svalového napätia cez celkové uvoľnenie a cez celkové uvedomenie si toho, ako telo funguje. Hľadáme príčiny, nesústreďujeme sa len na následky – bolesti. Je to proces, do ktorého aktívne vstupuje nielen špecializovaný terapeut, ale aj klient. Je to sústavný dialóg cez dotyk, pohyb, vnímanie vlastného tela, niekedy aj rozhovor. Áno, touto metódou je možné dosiahnuť dlhodobé, trvalé zmeny v organizme.

Zuna: Ako vyzerá ošetrenie metódou ROLFING? Na čo sa môže človek pripraviť, že sa s ním bude robiť?

Yuri: Súčasťou každého stretnutia je úvodný rozhovor a analýza štruktúry tela klienta, tzv. „body reading“. Tie sú základom pre vytvorenie plánu stretnutia. Klient je v pohodlnom spodnom prádle, aby bolo jeho telo skúsenému oku terapeuta čo najviac viditeľné. Ťažiskom stretnutia je dotyková manipulácia, teda rôzna intenzita a smer tlaku rúk terapeuta na určité telesné štruktúry. Počas tejto manipulácie je klient často vyzvaný k pohybu, ktorý súvisí s pohybovou koordináciou, ktorá je témou stretnutia. Napríklad vystretie kolena, dopnutie chodidla, otočenie hlavy do strany atď. Terapeut pracuje s klientom v rôznych polohách, zvyčajne v ľahu, ale často aj v sede alebo v stoji. Celý proces je interakciou medzi rolferom a klientom. Stretnutie končí krátkou diskusiou ako sa klient cíti a aké zmeny vo vnímaní svojho tela pociťuje. Niekedy sa klientovi zadá aj krátka „domáca úloha“, ktorá dovolí navodené zmeny v štruktúre ľahšie prijať.

Zuna: Držanie tela a jeho „používanie“ sú často tak silno zaužívané, že rýchlu zmenu nedovolia. Koľko stretnutí potrebuje klient absolvovať, aby mal ROLFING pre jeho telo význam?

Yuri: Odporúča sa séria 10 stretnutí. Je to tradičný prístup, ktorý vytvorila Dr. Ida P. Rolfová rokmi výskumu a praxe. Séria je vytvorená tak, aby uvoľňovala telo postupne. Príčinou neefektívneho držania tela, bolesti, alebo zníženej pohyblivosti je často určitý koordinačný návyk. Preto každé stretnutie má špecifickú koordinačnú, štrukturálnu, ale aj významovú tému. Stretnutia na seba nadväzujú, každé ďalšie je teda pokračovaním predošlého. Niekedy je potrebné niektoré témy a stretnutia zopakovať. To závisí individuálne od klienta a rýchlosti zmien v jeho štruktúre.

Zuna: Akým mechanizmom dokáže ROLFING, resp. práca s hlbokými štruktúrami fyzického tela, ovplyvniť psychiku klienta?

Yuri: Keď sme zabratí do vášnivej diskusie, bohato gestikulujeme rukami, zapájame celé telo. Keď sme smutní a unavení, tak sme schúlení do seba. Rozdiel v chôdzi niekoho sebavedomého a človeka, ktorý si neverí, je tiež na prvý pohľad zrejmý. Tak ako psychika a emócie ovplyvňujú fyzické telo, tak aj fyzické telo ovplyvňuje psychiku a emócie. Ak pomocou dotykovej manipulácie uvoľníme tie telesné štruktúry, ktoré zabraňovali voľnému nádychu, tak sa človek bude schopný nielen nadýchnuť ľahšie a slobodnejšie, ale sa ľahšie a slobodnejšie bude cítiť.

Zuna: Môžu ROLFING absolvovať aj deti?

Yuri: Áno, ROLFING je vhodný pre všetky vekové kategórie. Samozrejme počet, dĺžka, intenzita a obsah stretnutí závisí na veku a zdravotnom stave klienta. Rolfingové stretnutie pre deti je zvyčajne kratšie a menej intenzívne, čo súvisí s ich mierou koncentrácie a ich vysokou citlivosťou.

Yurimu prajem veľa zintegrovaných tiel, ale aj duší, a vám želám zažiť tie hlboké premeny, ktoré je ROLFING schopný vyčarovať :-).

Napísané pre časopis Vitalita 2011

Rolfing-premena tela v jeho hĺbke