Predstavenie Milana Kozánka o sile fyzikality v interpretácii Rada Piovarčiho a Petra Ochvata, 2015
foto_ Kasion (1,2), Noro Knap (3,4), Peter Beniac (5), Ján Chmelík (6-10)

Share Button
Pure