English Slovensky


Od anatómie po kompozíciu

Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach

workshop s Milanom Kozánkom a Andrejom Kalinkom

4.7. – 8.7. 2018 / Žilina, Centrum pohybu a tanca LABYRINT

Organizuje c/LAP, Platforma (contemporary/LaboratoriumAtelierPredstavenie)

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadať platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

Témy workshopu - ich vzťahy, definície, funkcie, interakcie

Objekt - socha, predmet, rekvizita
Zvuk - zvuk obrazu, obraz zvuku, funkcia zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ - účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus - v obraze, pohybe, zvuku, v tektonike diela
Informácia a symbol - rozlišovanie, použitie

Denný priebeh workshopu

Ten bude rozdelený do dvoch fáz. V rannej časti sa budeme sústreďovať na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby a ideovej, teoretickej stránke zložiek, s ktorými v komplementárnom umení pracujeme. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Budeme pracovať s rytmom v rôznych významoch (hudobnom, tektonickom), s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov (socha, predmet, rekvizita) v komplementárnom umení. Dôležité v tejto faze je bližšie zoznámenie sa s jednotlivými zložkami.
Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Predošlé cvičenia prevedieme do ďalšej fázy, kedy budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka. Základom tejto fázy bude využívať poznatky o jednotlivých zložkách z prvej časti, postupne ich dostávať do dialógu a naučiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.
Workshop je otvorený pre všetky úrovne skúsenosti.

Účastnícky poplatok a prihlášky

146,- euro EARLY BIRD do 8.6.2018
168,- euro Regular
prihlášky posielajte na milan@c-lap.art

Seminár vedú

Andrej Kalinka a Milan Kozánek - Oboch umelcov spájajú príbuzné postupy tvorivého procesu založené na výskume a experimente. Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel.

 

Andrej Kalinka
Režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel, medzi inými napríklad Krása a hnus, EU.GENUS, Domov Eros Viera a iné. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.

Milan Kozánek
Milan Kozánek získal magisterský titul na Vysokej škole Múzickych umení v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP - School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne vytvorili pre spoločnosť 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko a Čína...).
Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom. Bol súčasťou mnohých výskumov s divadelnými umelcami zo zoskupení a inštitúcii ako Studio Matejka/Poľsko, Teatr Pieśń Kozła/Poľsko, Res Ration Network/Grécko a na Slovensku spolupracuje s Andrejom Kalinkom/Med a prach.

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

Highslide JS