English Slovensky

 

Bdelosť tela

pohybový retreat


Intenzívny štvordňový retreat, na ktorom pohyb budeme vnímať, pozorovať a vykonávať vedomou, bdelou mysľou, ktorá má dostatok času a priestoru na načúvanie energie tela. Budeme pozorovať, rozpoznávať svoje pocity a následne ich využívať ako podnety do slobodného pohybu. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky tela. Svoju pozornosť budeme venovať aj vedomej práci s hlavnými fyzickými a energetickými centrami a práci s piatimi prvkami premien.

Retreat vedie

Milan Kozánek

Rozvrh

príchod 5.5. o 14,00 začíname 15,00
odchod 8.5. o 14,00

Cena

98,- € Early bird do 7.4. 2018
118,- € Regular
78,- € Študenti a seniori

Ubytovanie a strava v centre

9 € na noc / 7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení centra
6 € obed (aj s polievkou), 5 € večera, 3 € raňajky
Teda dohromady 69 €
Príspevok za samostatné varenie v kuchyni modrého domu (len v zvláštnych prípadoch – diéta, pôst a pod.) je 2 € na osobu a deň.

Prihlášky

- prihlasujte sa mailom na adresu artyci@artyci.com
- bude vám zaslané číslo účtu kvôli rezervačnej platbe
- v prípade otázok volajte na 0915 052 833