English Slovensky


Semináre v roku 2015 podľa tém zamerania

stránk a je v procese


Pravidelné semináre
Intenzívne tematické viacdňové semináre
Víkendové semináre
Letné tanečné stretnutia v prírode
Semináre v Novom Priestore
Shiatsu

Intenzívne týždňové a dvojtýždňové semináre

*   Floor work /  Peking / 20 - 26 august 2015 / Zuna
Intenzívny týždňový trip so Zunou zameraný na Floor work pre Beijing New Dance International Festival

*    Liquid Joints / Thessaloniki / 5 - 10 september 2015 / Zuna a Milan
Intenzívny týždňový trip "Liquid Joints" so Zunou a Milanom / new dance a kontaktné improvizácie

*    Liquid Joints / Praha / 29 september - 2 október 2015 / Zuna
Intenzívny týždňový trip "Liquid Joints" so Zunou / technika new dance a moving anatomy

viac info

*    Výskumný projekt / Bratislava / 21 - 25 máj / Milan

Výskumný projekt „Odlišnosť zdrojov fyzického divadla a nového tanca pri tvorivom procese herca a tanečníka“ pod vedením skúsených pedagógov a tvorcov Mateja Matejku (SK/PL) / Grotowski institut, Studio Matejka a Milana Kozánka / Tanečná spoločnosť Artyci.

Výskum je určený pre skúsených divadelných tvorcov a interpretov.
viac info
kontakt:
info@novypriestor.com

Víkendové semináre

*    Telo v priestore, priestor v tele / Milan / Pangea Meetignpoint, Orlické hory (CZ)  / 20 a 21. jún 2015
Intenzívny workshop improvizácie a kontaktnej improvizácie vhodný aj pre ľudí bez predchádzajúcej tanečnje skúsenosti
viac info
www.novypriestor.com
kontakt:
info@novypriestor.com

*    Akadémia New Dance a improvizácie, Vroclav (PL)

9. -10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. -24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

*    Sila ženského tao v pohybe, Bratislava / 4 - 5 máj 2013 / Zuna
Intenzívny víkendový sebauzdravovací seminár zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybovo-tanečných improvizácií.
Vedie Zuna
viac info

kontakt:
zuna@artyci.com

Letné tanečné stretnutia v prírode

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 20 - 27 júl 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený pre tanečníkov aj netanečníkov..

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 27 júl - 3 august 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený len pre tanečníkov.

viac info
kontakt:
artyci@artyci.com

Semináre na odborných školách a v profesionálnych súboroch

*    TIP - School for Dance, Improvisation and Performance, Freiburg (D) / Zuna
23 - 27 apríl 2013 - New Dance, kompozície, dancing shiatsu
www.bewegungs-art.de/engl/index.php


 

ARCHÍV 2013

Pravidelné semináre

*    Vroclav - Akadémia New Dance a improvizácie

9. - 10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. - 24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know, I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

Intenzívne týždňové a dvojtýždňové semináre

*    Liquid Joints / Bratislava / 13 - 17 máj / Zuna
Intenzívny týždňový trip "Liquid Joints" so Zunou v Novom Priestore v Bratislave, zameraný na detailnú prácu s kĺbami. Seminár obsahuje anatómiu v pohybe, techniku New dance, improvizácie, Qigong a movement research.
viac info
www.novypriestor.com
kontakt: liquid.joints@gmail.com

*    Výskumný projekt / Bratislava / 21 - 25 máj / Milan
Výskumný projekt „Odlišnosť zdrojov fyzického divadla a nového tanca pri tvorivom procese herca a tanečníka“ pod vedením skúsených pedagógov a tvorcov Mateja Matejku (SK/PL) / Grotowski institut, Studio Matejka a Milana Kozánka / Tanečná spoločnosť Artyci.

Výskum je určený pre skúsených divadelných tvorcov a interpretov.
viac info
kontakt:
info@novypriestor.com

Víkendové semináre

*    Architektúra tela / Nový Priestor, Bratislava
     13 a 14 apríl a 1 a 2 jún 2013 / Milan
Intenzívny workshop improvizácie a kontaktnej improvizácie "Architektúra tela" v Novom Priestore v Bratislave. Workshop je otvorený aj pre záujemcov bez predchádzajúcej skúsenosti!
viac info
www.novypriestor.com
kontakt:
info@novypriestor.com

*    Akadémia New Dance a improvizácie, Vroclav (PL)

9. -10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. -24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

*    Sila ženského tao v pohybe, Bratislava / 4 - 5 máj 2013 / Zuna
Intenzívny víkendový sebauzdravovací seminár zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybovo-tanečných improvizácií.
Vedie Zuna
viac info

kontakt:
zuna@artyci.com

Letné tanečné stretnutia v prírode

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 20 - 27 júl 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený pre tanečníkov aj netanečníkov..

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 27 júl - 3 august 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený len pre tanečníkov.

viac info
kontakt:
artyci@artyci.com

Semináre na odborných školách a v profesionálnych súboroch

*    TIP - School for Dance, Improvisation and Performance, Freiburg (D) / Zuna
23 - 27 apríl 2013 - New Dance, kompozície, dancing shiatsu
www.bewegungs-art.de/engl/index.php

 

ARCHÍV 2013

Pravidelné semináre

*    Vroclav - Akadémia New Dance a improvizácie

9. - 10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. - 24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know, I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

Intenzívne týždňové a dvojtýždňové semináre

*    Liquid Joints / Bratislava / 13 - 17 máj / Zuna
Intenzívny týždňový trip "Liquid Joints" so Zunou v Novom Priestore v Bratislave, zameraný na detailnú prácu s kĺbami. Seminár obsahuje anatómiu v pohybe, techniku New dance, improvizácie, Qigong a movement research.
viac info
www.novypriestor.com
kontakt: liquid.joints@gmail.com

*    Výskumný projekt / Bratislava / 21 - 25 máj / Milan
Výskumný projekt „Odlišnosť zdrojov fyzického divadla a nového tanca pri tvorivom procese herca a tanečníka“ pod vedením skúsených pedagógov a tvorcov Mateja Matejku (SK/PL) / Grotowski institut, Studio Matejka a Milana Kozánka / Tanečná spoločnosť Artyci.

Výskum je určený pre skúsených divadelných tvorcov a interpretov.
viac info
kontakt:
info@novypriestor.com

Víkendové semináre

*    Architektúra tela / Nový Priestor, Bratislava
     13 a 14 apríl a 1 a 2 jún 2013 / Milan
Intenzívny workshop improvizácie a kontaktnej improvizácie "Architektúra tela" v Novom Priestore v Bratislave. Workshop je otvorený aj pre záujemcov bez predchádzajúcej skúsenosti!
viac info
www.novypriestor.com
kontakt:
info@novypriestor.com

*    Akadémia New Dance a improvizácie, Vroclav (PL)

9. -10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. -24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

*    Sila ženského tao v pohybe, Bratislava / 4 - 5 máj 2013 / Zuna
Intenzívny víkendový sebauzdravovací seminár zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybovo-tanečných improvizácií.
Vedie Zuna
viac info

kontakt:
zuna@artyci.com

Letné tanečné stretnutia v prírode

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 20 - 27 júl 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený pre tanečníkov aj netanečníkov..

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 27 júl - 3 august 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený len pre tanečníkov.

viac info
kontakt:
artyci@artyci.com

Semináre na odborných školách a v profesionálnych súboroch

*    TIP - School for Dance, Improvisation and Performance, Freiburg (D) / Zuna
23 - 27 apríl 2013 - New Dance, kompozície, dancing shiatsu
www.bewegungs-art.de/engl/index.php

 

 

ARCHÍV 2013

Pravidelné semináre

*    Vroclav - Akadémia New Dance a improvizácie

9. - 10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. - 24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know, I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

Intenzívne týždňové a dvojtýždňové semináre

*    Liquid Joints / Bratislava / 13 - 17 máj / Zuna
Intenzívny týždňový trip "Liquid Joints" so Zunou v Novom Priestore v Bratislave, zameraný na detailnú prácu s kĺbami. Seminár obsahuje anatómiu v pohybe, techniku New dance, improvizácie, Qigong a movement research.
viac info
www.novypriestor.com
kontakt: liquid.joints@gmail.com

*    Výskumný projekt / Bratislava / 21 - 25 máj / Milan
Výskumný projekt „Odlišnosť zdrojov fyzického divadla a nového tanca pri tvorivom procese herca a tanečníka“ pod vedením skúsených pedagógov a tvorcov Mateja Matejku (SK/PL) / Grotowski institut, Studio Matejka a Milana Kozánka / Tanečná spoločnosť Artyci.

Výskum je určený pre skúsených divadelných tvorcov a interpretov.
viac info
kontakt:
info@novypriestor.com

Víkendové semináre

*    Architektúra tela / Nový Priestor, Bratislava
     13 a 14 apríl a 1 a 2 jún 2013 / Milan
Intenzívny workshop improvizácie a kontaktnej improvizácie "Architektúra tela" v Novom Priestore v Bratislave. Workshop je otvorený aj pre záujemcov bez predchádzajúcej skúsenosti!
viac info
www.novypriestor.com
kontakt:
info@novypriestor.com

*    Akadémia New Dance a improvizácie, Vroclav (PL)

9. -10. 2. 2013 - Vertical reality / real verticality - vedie Zuna
23. -24. 3. 2013 - Back to the bones /back to the roots - vedie Milan
4. - 5. 5. 2013 - I know I do not know - vedie Milan
8. - 9. 6. 2013 - Performability of the Body - vedie Milan
viac info

*    Sila ženského tao v pohybe, Bratislava / 4 - 5 máj 2013 / Zuna
Intenzívny víkendový sebauzdravovací seminár zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybovo-tanečných improvizácií.
Vedie Zuna
viac info

kontakt:
zuna@artyci.com

Letné tanečné stretnutia v prírode

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 20 - 27 júl 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený pre tanečníkov aj netanečníkov..

*    Tanec na horách /Pěčín (CZ) - 27 júl - 3 august 2013
Dvanásty ročník intenzívneho letného workshopu s medzinárodnou účasťou, v krásnom prostredí Orlických hôr / Pěčín u Rokytnice v Orlických horách.
Týždeň určený len pre tanečníkov.

viac info
kontakt:
artyci@artyci.com

Semináre na odborných školách a v profesionálnych súboroch

*    TIP - School for Dance, Improvisation and Performance, Freiburg (D) / Zuna
23 - 27 apríl 2013 - New Dance, kompozície, dancing shiatsu
www.bewegungs-art.de/engl/index.php

Shiatsu

*   Škola shiatsu 2012 / 2013 / Bratislava  

11 - 13 január 2013
Intenzívny víkend shiatsu zameraný na obdobie "zima"  - element  "voda".
22 - 24 marec 2013
Intenzívny víkend shiatsu zameraný na obdobie "jar"  - element  "drevo".
31 máj - 2 jún
Intenzívny víkend shiatsu zameraný na obdobie "leto"  - element  "oheň".
viac info
kontakt:
zuna@shiatsu-terapie.sk

*    Letná škola shiatsu / 6 - 10 júl /shiatsu I. a II. stupeň/ Biele Karpaty (SK)
Zážitkové kurzy Shiatsu a harmonického životného štýlu v meditačnom centre Surya /Biele Karpaty (SK)
viac info

kontakt:
zuna@shiatsu-terapie.sk


predstavenia 2014
semináre - chronologicky